【Đầy đủ】Tour xe buýt

Có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ngon ở tỉnh Aichi.

 

Lần này, chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến tham quan trải nghiệm thực tế sự hấp dẫn của nông lâm thủy sản ở tỉnh Aichi này!

Miễn phí tham gia.

Hãy phát đi cảm tưởng về chuyến tham quan, v.v... bằng tài khoản SNS của mình nhé.

Hãy tham gia cùng với người trong gia đình hoặc bạn bè của mình!