เก็บองุ่นด้วยตัวเองที่โอคาซากิโคมาดะจิ

■ ช่วงเวลา

 วันที่20 เดือนกรกฎาคม - วันที่10 เดือนตุลาคม

เวลาเปิดสวน

  9:30 - 16:30

■วิธีการเดินทาง 

 ใช้เวลา20นาที จากโตโยต้าฮิกาชิ ไอซี / ใช้เวลา30นาที จากโอคาซากิ ไอซี 

 ※สำหรับรายละเอียดสามารถค้นหาได้ที่ Google map พิมพ์หมายเลข “0564-45-5151”

 ※แท็กซี่โอคาริคุ โทร 0564-53-5411

■ติดต่อสอบถาม

 สมาคมเก็บองุ่นโอคาซากิโคมาดะจิ 

 โทร 0564-45-5151

 แฟกซ์ 0564-45-7519

 URL http://www.coma-grape.com

■ค่าธรรมเนียมการเข้าสวน  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

・เฮ้าส์องุ่นเดลาแวร์ (วันที่20 - วันที่31 เดือนกรกฎาคม) 

 ผู้ใหญ่ : 1,500 เยน, เด็ก : 1,100 เยน, เด็กเล็ก: 800 เยน

・องุ่นเดลาแวร์ (วันที่1 เดือนสิงหาคม-ช่วงปลายเดือนสิงหาคม)/องุ่นฮันนี่ซีดเลส・องุ่นสตีวเบนและอื่นๆ (ต้นเดือนกันยายน

-ช่วงวันที่ 10 เดือนตุลาคม) 

 ผู้ใหญ่ : 1,400 เยน, เด็ก : 1,000 เยน, เด็กเล็ก: 700 เยน

・องุ่นเคียวโฮไร้เมล็ด (ช่วงวันที่20 เดือนสิงหาคม - วันที่31 เดือนสิงหาคม ※เมื่อองุ่นหมดลงถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

 ผู้ใหญ่ : 1,800 เยน, เด็ก : 1,300 เยน, เด็กเล็ก: 1,000 เยน

・องุ่นเคียวโฮ (ช่วงวันที่20 เดือนสิงหาคม - วันที่31 เดือนสิงหาคม)

 ผู้ใหญ่ : 1,700 เยน, เด็ก : 1,200 เยน, เด็กเล็ก : 900 เยน

※เด็ก : เด็กชั้นประถม1-6, เด็กเล็ก : อายุตั้งแต่3ขวบ-อายุต่ำกว่าระดับเด็กชั้นประถม

องุ่นเดลาแวร์ 

องุ่นฮันนี่ซีดเลส

องุ่นสตีวเบนและอื่นๆ

องุ่นเคียวโฮ


■ข้อมูลเสริม 

・ ไม่ได้นำอุปกรณ์อะไรมาเลย OK 

・สามารถเก็บองุ่นด้วยตัวเองได้แม้ในวันฝนตก 

・ในกรณีที่มาเป็นหมู่คณะมากกว่า 20ท่านขึ้นไปจำเป็นต้องทำการจอง(โทร 0564-45-5151) โดยมีส่วนลดให้ผู้ใหญ่ 200 เยน, เด็ก・เด็กเล็ก 100 เยน 

・ในกรณีที่ต้องการนำสินค้ากลับ กรุณาซื้อที่ร้านค้า (มีทั้งองุ่นสด, องุ่นสำหรับเป็นของชำร่วย, แยมองุ่น, น้ำองุ่นและอื่นๆ)

・เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและอื่นๆ อีกทั้ง อาจมีบางกรณีที่ช่วงเวลาในการเปิดสวนสั้นลง